Fairtrade

Formgivning och produktion av ett antal banners för kampanjen: Hej omtanke! för Fairtrade Sverige.


KundFairtrade SverigeUppdragBanners till kampanjen: Hej Omtanke År2013