Greenpeace

Formgivning av grafiskt manér, hemsida samt trycksaker för kampanjen Palmolja Otankbart.
(kampanjen gick inte skarpt tack vare att den fick önskat resultat redan innan lansering)


KundGreenpeaceUppdragGrafiskt manér till kampanjen Palmolja Otankbart.År2016